SĖKMĖS ISTORIJA #1

Sandėlių skirtų e - prekybos kanalo aptarnavimui procesų projektavimas

Mažmeninės prekybos įmonė kreipėsi su poreikiu suprojektuoti sandėlio, skirto sparčiai augančiam elektroninės prekybos kanalui, procesus. Įmonė buvo priėmusi sprendimą dėl sandėlio, skirto fizinės prekybos kanalo aptarnavimui, atskyrimo nuo elektroninės prekybos kanalo. Todėl įmonės poreikis buvo sumodeliuoti optimalų sandėlio operacijų valdymo modelį užtikrinantį galimybę efektyviai vystyti elektroninės komercijos sritį.

Užduoties atlikimas buvo padalintas į du etapus. 

Pirmame etape atlikome poreikio analizę, nustatėme esamus ir būsimus operacijų kiekius, jų charakteristiką bei srauto intensyvumą. Taip pat buvo nustatyti esminiai verslo poreikiai ir reikalavimai sandėlio procesams.

Antrame etape buvo projektuojami sandėlio procesai siekiant nustatyti efektyviausią sandėliavimo ir sandėlio operacijų atlikimo būdą. Buvo suprojektuoti 4 sandėlio procesų scenarijai. Visi scenarijai buvo palyginti iš finansinės bei atitikimo esminiams verslo poreikiams perspektyvų. Pagal pasirinktą ir su klientu suderintą scenarijų, bei atsižvelgiant į Kliento dabartinę situaciją ir ateities planus, buvo apskaičiuotas reikalingo sandėlio plotas ir aukštingumas. Taip pat buvo parinkta tinkama sandėlio įranga ir technika, bei nustatytas jos kiekis, bei paskaičiuotas reikalingas darbuotojų kiekis.

Kadangi faktiniai Kliento operacijų kiekiai buvo mažesni nei prognozuojami ateityje, buvo atskirai įvertintos sandėlio procesų automatizavimo galimybės ir sudarytas jų diegimo planas priklausomai nuo operacijų apimčių kitimo. 

Projekto rezultatas: buvo nustatyta optimali sandėliavimo ir sandėlio operacijų strategija, apibrėžti aiškūs reikalavimai sandėliavimo patalpoms bei aprašyti reikalavimai programinei įrangai, kad Klientas galėtų pereiti į sistemos, patalpų bei įrangos pirkimo etapą.

Norėdami sužinoti plačiau apie šį atvejį ir kitus sandėlio procesų projektavimo sprendimus įmonėse - susisiekite.
Tiekimo grandinės valdymas

Pavel Urbanovič

pavel@scm.lt
SCM.LT specializuojasi tiekimo grandinių valdyme bei optimizavime, kuriant išmatuojamus ir tvarius rezultatus klientams.
Daugiau įgyvendintų projektų
Sandėlių strategijos projektavimas norint praplėsti sandėliavimo pajėgumus
Tiekimo grandinės optimizavimas gamybos įmonėje
Sandėliavimo paslaugų pirkimo organizavimas

Kodėl verta?

Mokate tik už atliktą darbą
Jokių įsipareigojimų dėl darbo santykių
Aukšta kompetencija

Pasidalinkite su mumis savo iššūkiu