SĖKMĖS ISTORIJA #8

Antrinio transporto optimizavimas ir pokyčio įgyvendinimas

Didmeninės prekybos įmonėje buvo atlikta vietinių pervežimų proceso diagnostika. Įmonė krovinių transportavimą iš savo logistikos centro klientams organizavo pati, t.y. vykdė transporto maršrutų planavimo funkciją, valdė transporto parką, kurio dalis buvo nuosava, kita dalis buvo nuomojama kartu su vairuotojais. 

Diagnostikos rezultate Įmonei buvo pateikta rekomendacija dėl vietinių pervežimo modelio keitimo bei perėjimo nuo nuosavos infrastruktūros prie paslaugos pirkimo.

Užduotis buvo atlikta dviem etapais. 

Pirmame etape buvo organizuotas atitinkamų paslaugų pirkimo konkursas, kurio metu buvo paruošta detali perkamų paslaugų specifikacija bei konkurso dokumentacija. Perkamų paslaugų specifikacijoje didelis dėmesys buvo skiriamas nustatyti esamus ir būsimus operacijų kiekius, jų charakteristiką bei specifinius verslo reikalavimus paslaugai. Konkurso dokumentacijoje taip pat buvo apibrėžti esminiai reikalavimai sutarčiai bei pirkimo proceso eiga. Paruošus konkurso dokumentaciją, buvo sudarytas potencialių tiekėjų sąrašas bei organizuotas vietinių pervežimų paslaugos pirkimų konkursas. 

Rezultate buvo atliktas pirkimo konkursas, pravestos derybos su tiekėjais ir inicijuotas sprendimas dėl laimėtojo. 

Antrame etape buvo įgyvendinamas pokytis. Jo metu su pasirinktais laimėtojais buvo suderinta paslaugų pirkimo sutartis. Taip pat buvo aprašytas ir suderintas operacijų vadovas, detaliai apibrėžiantys paslaugų teikimo taisykles. Kadangi buvo siekiama pasirašyti ilgalaikę sutartį, kartu buvo suderinta kokybės vertinimo procedūra bei įkainių peržiūrėjimo mechanizmai, kad sutarties galiojimo metu šalims reikėtų kuo rečiau sėsti prie derybų stalo.

Paraleliai buvo paruoštas pokyčių planas, už kurio įgyvendinamą buvo atsakingas mūsų specialistas. Pokytis buvo įgyvendinamas naudojant gerąsias pokyčių valdymo praktikas, padedančias pasiekti suplanuotus tikslus sutartu laiku ir su minimalia rizika.

Rezultate buvo sėkmingai atliktas pokytis, kurio metu buvo atsisakyta didžiosios dalies nuosavos infrastruktūros bei pereita prie paslaugos pirkimo. Pokyčių eigoje buvo pasiekti finansiniai ir kokybiniai pokyčio tikslai, bei Įmonei pateiktos rekomendacijos kaip užtikrinti pokyčio rezultatų tvarumą, bei tolimesnį gerinimą.

Norėdami sužinoti plačiau apie šį atvejį ir kitus transporto proceso optimizavimo sprendimus - susisiekite.
Tiekimo grandinės valdymas

Pavel Urbanovič

pavel@scm.lt

>1.5 mln.

Metinis biudžetas

>15%

Suplanuotų pokyčių efektas

8 mėn.

Pokyčių įgyvendinimo trukmė
SCM.LT specializuojasi tiekimo grandinių valdyme bei optimizavime, kuriant išmatuojamus ir tvarius rezultatus klientams.
Daugiau įgyvendintų projektų
Sandėlių strategijos projektavimas
Tiekimo grandinės optimizavimas gamybos įmonėje
Sandėliavimo paslaugų pirkimo organizavimas

Kodėl verta?

Mokate tik už atliktą darbą
Jokių įsipareigojimų dėl darbo santykių
Aukšta kompetencija

Pasidalinkite su mumis savo iššūkiu