SĖKMĖS ISTORIJA #3

Sandėliavimo paslaugų pirkimo organizavimas

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė kreipėsi su poreikiu praplėsti sandėliavimo proceso pralaidumą. Įmonė buvo priėmusi strateginį sprendimą dalį sandėliavimo operacijų perduoti išorinei sandėliavimo paslaugas teikiančiai įmonei. Įmonė neturėjo patirties perkant tokias paslaugas bei vidiniai įmonės procesai bei įrankiai nebuvo pritaikyti prie darbo su išoriniu partneriu.

Užduotis buvo atlikta dviem etapais:
Pirmame etape buvo paruošta detali perkamų paslaugų specifikacija bei konkurso dokumentacija. Perkamų paslaugų specifikacijoje didelis dėmesys buvo skiriamas nustatyti esamus ir būsimus operacijų kiekius, jų charakteristiką bei specifinius verslo reikalavimus atskiriems sandėliavimo procesams. Konkurso dokumentacijoje taip pat buvo apibrėžti esminiai reikalavimai sutarčiai bei pirkimo proceso eiga. Paruošus konkurso dokumentaciją, buvo sudarytas potencialių tiekėjų sąrašas bei organizuotas sandėlio paslaugų pirkimų konkursas.

Antrame etape buvo atliekamas pasiruošimas pokyčiui. Kurio metu su pasirinktu laimėtoju buvo suderinta paslaugų pirkimo sutartis. Taip pat buvo aprašytas ir suderintas operacijų vadovas, detaliai apibrėžiantys paslaugų teikimo taisykles. Kadangi buvo siekiama pasirašyti ilgalaikę sutartį, kartu buvo suderinta kokybės vertinimo procedūra bei įkainių peržiūrėjimo mechanizmas, kad sutarties galiojimo metu šalims reikėtų kuo rečiau sėsti prie derybų stalo.

Šalia sutarties buvo paruoštas pokyčių planas bei inicijuota sistemų integracija, kurios metu buvo aprašyta sistemų integracijos apimtis, sudarytas reikalingų duomenų mainų sąrašas ir pasirinktos optimalios duomenų perdavimo priemonės.

Buvo atliktas sandėliavimo paslaugų pirkimo konkursas, pravestos derybos su tiekėjais ir inicijuotas sprendimas dėl laimėtojo. Klientas su pasirinktu paslaugos tiekėju pasirašė sutartį bei kliento darbuotojai, pagal suderintą pokyčio planą, galėjo savarankiškai tęsti pokyčio įgyvendinimo darbus

Norėdami sužinoti plačiau apie šį atvejį ir kitas paslaugų pirkimo organizavimo paslaugas - susisiekite.
Tiekimo grandinės valdymas

Pavel Urbanovič

pavel@scm.lt
SCM.LT specializuojasi tiekimo grandinių valdyme bei optimizavime, kuriant išmatuojamus ir tvarius rezultatus klientams.
Daugiau įgyvendintų projektų
Sandėlių strategijos projektavimas norint praplėsti sandėliavimo pajėgumus
Tiekimo grandinės optimizavimas gamybos įmonėje
Procesų projektavimas ir aprašymas

Kodėl verta?

Mokate tik už atliktą darbą
Jokių įsipareigojimų dėl darbo santykių
Aukšta kompetencija

Pasidalinkite su mumis savo iššūkiu