Tiekimo grandinės valdymo ekspertai

Siekiame išmatuojamų ir tvarių rezultatų klientams

Apie mus

Dažniausiai kiekvienoje organizacijoje būna atskiri tiekimo grandinės skyrių (sandėlio, transporto, logistikos, pirkimų arba tiekimo) vadovai, kurie užtikrina nuolatinę organizacijos veiklą ir išsprendžia kasdienius klausimus.

Tačiau ne visada vadovai turi stiprią ir kompetentingą atramą, kai reikia priimti sprendimus sudėtingesniais tiekimo grandinės valdymo klausimais: kaip sumažinti procesų sąnaudas, ar procesai yra pakankamai efektyvūs, ar atsargos yra tinkamo lygio, ar reikia turėti nuosavą infrastruktūrą ar pirkti tai kaip paslaugą, kokius tikslus kelti darbuotojams, kaip įdiegti sudėtingus pokyčius ir pan.

Gali būti brangu ir sudėtinga pritraukti kompetentingą tiekimo grandinės vadovą nuolatiniam darbui. Todėl SCM.LT organizacijoms siūlome specializuotas tiekimo grandinės valdymo paslaugas. 

Jei manote, kad tai galėtų būti sprendimas Jūsų organizacijai
Sandėliavimo procesų diagnostika
SCM.LT specializuojasi tiekimo grandinių valdyme bei optimizavime, siekiant išmatuojamų ir tvarių rezultatų klientams.

Kai norima optimizuoti tiekimo grandinės procesus organizacijoje, svarbu aiškiai suprasti esamą padėtį ir esmines neoptimalios tiekimo grandinės priežastis. Tipiškas optimizavimo procesas dažnai prasideda nuo organizacijos tiekimo grandinės procesų diagnostikos, kurio metu įvertinamas kiekvieno tiekimo grandinės valdymo proceso išsivystymo lygis ir tai, kaip jis galėtų gerinti organizacijos verslo rezultatus, jei būtų patobulintas.
Diagnostikos rezultatas – išsami ataskaita su situacijos aprašymu, siūlomais veiksmais ir prioritetų sąrašu situacijos gerinimui.

Remiantis ataskaita organizacija gali savarankiškai įgyvendinti pokyčius arba pokyčių įgyvendinimui pasitelkti SCM.LT specialistus.

Įprastai procesų optimizavimas pradedamas po diagnostikos atlikimo.
Pasitvirtinus pokyčių planą, kiekvienam pokyčiui sudaromas įgyvendinimo planas, kuriame numatomi pokyčio tikslai, detalizuojamas veiksmų planas, nustatomi matuojami rodikliai, suformuojama komanda, bei atliekama kaštų – naudos analizė.
Pasitvirtinus pokyčio įgyvendinimo planą pradedamas jo diegimas.
Pokyčio įgyvendinimo metu mes galime padėti vidiniams pokyčių vadovams atlikti pokytį, patys tapti pokyčių vadovais arba laikinais skyriaus vadovais.

Pokyčius įgyvendiname remiantis gerosiomis praktikomis, kurios leidžia maksimaliai užtikrinti jog numatyti pokyčiai būtų įdiegti, o iškelti tikslai būtų pasiekti laiku ir pilnai.

Tiekimo grandinės vadovo nuoma pasiteisina tais atvejais, kai organizacijoje nėra arba nėra tinkamos kompetencijos vadovo, galinčio įgyvendinti reikalingus pokyčius. Tokio vadovo nuoma gali pasiteisinti ir vėliau, kai įgyvendinus pokyčius reikia prižiūrėti, kad pokyčių pasiektas rezultatas organizacijoje būtų išlaikytas tvarus.

Nuomojamo vadovo įsitraukimas gali būti nuo kelių valandų per mėnesį iki pilno etato, priklausomai nuo užduočių kiekio ir apimties.

Sandėliavimas yra svarbi daugumos prekybos ir gamybos organizacijų funkcija, kuriai svarbu užtikrinti savalaikį, efektyvų bei tikslų įeinančių bei išeinančių produktų suvaldymą. Sandėliavimo proceso optimizavimas apima:
1. Sandėliavimo strategijos suformavimą: numatant kiek, kokių ir kur sandėlių organizacijai reikia atsižvelgiant į produktą, tiekėjus, klientus bei jų geografiją, koks yra optimalus sandėlio dydis ir kiti jo techniniai parametrai ir kokia yra optimali nuosavybės forma – nuosavi sandėliai, nuomojami ar paslaugos pirkimas;
2. Sandėlio procesų modeliavimą ir projektavimą: parenkant tinkamą prekių sandėliavimo, surinkimo ir pakavimo metodiką, optimaliai išdėstant sandėlio zonas ir suplanuojant jų dydžius, parenkant tinkamą sandėliavimo įrangą ir suformuojant reikalavimus sandėlio valdymo sistemai;
3. Sandėlio veiklos matavimo ir reguliavimo procesų sudarymą, bei tinkamos darbuotojų motyvavimo sistemos nustatymą.

Tinkamai veikiantis pirkimo ir tiekimo procesas užtikrina kad organizacija įsigyja reikiamus produktus optimalia kaina, bei palaiko optimalias jų atsargas, kad užtikrintų norimą pirkėjų užsakymų išpildymo greitį ir kokybės lygį.
Šio proceso optimizavimas įprastai apima:
1. Pirkimo strategijos suformavimą – suskirstant organizacijos perkamas prekes bei paslaugas į kategorijas ir kiekvienai iš jų parenkant tinkamą pirkimo metodiką bei įrankius, nustatant pirkimo tikslus bei optimalų pirkimo dažnį;
2. Optimalaus tiekimo modelio parinkimą – parenkant tinkamus tiekimo modelius kiekvienai prekės kategorijai, bei numatant keliuose sandėliuose prekės turi būti saugojamos;
3. Atsargų valdymo taisyklių nustatymą – parenkant atsargų valdymo metodą, apibrėžiant užsakymų formavimo dažnį, bei kitus parametrus ir faktorius, kurie turi būti įtraukti į užsakymo dydžio nustatymą;
4. Užsakymų valdymo proceso ir jo kontrolės įrankių sukūrimą – nustatant taisykles, kas ir kaip organizacijoje valdo užsakymus, kokiu būdu jie pateikiami tiekėjams, kaip prižiūrima jų vykdymo eiga, kokie turi būti veiklos rodikliai ir kaip jie turi būti matuojami.

Transportavimas daugelyje organizacijų sudaro didelę išlaidų dalį. Optimizuojant transporto procesą parenkamas tinkamas transportavimo modelis, nustatomi transporto priemonių parametrai ir jų nuosavybės forma (nuosava infrastruktūra, nuomojama arba perkama, kaip paslauga), bei sudaromi reikalavimai proceso valdymo įrankiams.

Kodėl verta?

Mokate tik už atliktą darbą
Jokių įsipareigojimų dėl darbo santykių
Aukšta kompetencija

Sėkmingi projektai

Jūsų sėkmė – mūsų didžiausias įvertinimas

Sandeliavimo ir tiekimo graandinės valdymas

MAŽMENINĖ PREKYBA

Sandėlių, skirtų e - prekybos kanalo aptarnavimui procesų projektavimas
View of a Warehouse goods stock background 3d rendering

DIDMENINĖ, MAŽMENINĖ PREKYBA

Sandėlių strategijos projektavimas
Tvarus tiekimo grandines valdymas

DIDMENINĖ, MAŽMENINĖ PREKYBA

Sandėliavimo paslaugų pirkimo organizavimas
Atsargų

DIDMENINĖ, MAŽMENINĖ PREKYBA

Procesų projektavimas ir aprašymas
Antrinio transporto optimizavimas ir pokyčio įgyvendinimas

DIDMENINĖ PREKYBA

Vietinių pervežimų proceso optimizavimas ir pokyčio įgyvendinimas
Tiekimo grandinės optimizavimas gamybos įmonėje

GAMYBA

Tiekimo grandinės optimizavimas gamybos įmonėje
Tiekimo grandinės valdymas

DIDMENINĖ PREKYBA

Sandėliavimo procesų diagnostika
Atsargų valdymo proceso projektavimas

DIDMENINĖ PREKYBA

Atsargų valdymo proceso projektavimas

SCM.lt ekspertai

PAVEL URBANOVIČ
Tiekimo grandinės valdymo ekspertas ir projektų vadovas

Prisijunkite prie mūsų ekspertų komandos

Norėtumėte sužinoti daugiau?

Pasidalinkite su mumis savo iššūkiu

SCM.lt - Tiekimo grandinės valdymo ekspertai